DAILY PRAYER TIME


Date : May 24, 2018
Hijri : 28 Shaban
Sunrise : 5:54 am
PrayerTime

Fajr

4:01 am

Dhuhr

1:35 pm

Asr

5:43 pm

Maghrib

9:15 pm

Isha

11:08 pm

Qiyam

1:45 am