DAILY PRAYER TIME


Date : September 21, 2020
Hijri : 1 Muharram
Sunrise : 7:22 am
PrayerTime

Fajr

6:00 am

Dhuhr

1:31 pm

Asr

4:55 pm

Maghrib

7:39 pm

Isha

9:02 pm

Qiyam

2:33 am