DAILY PRAYER TIME


Date : February 17, 2020
Hijri : 20 Jumada Al-Awwal
Sunrise : 7:37 am
PrayerTime

Fajr

6:13 am

Dhuhr

12:52 pm

Asr

3:38 pm

Maghrib

6:07 pm

Isha

7:31 pm

Qiyam

2:11 am