DAILY PRAYER TIME


Date : November 18, 2018
Hijri : 29 Safar
Sunrise : 7:43 am
PrayerTime

Fajr

6:17 am

Dhuhr

12:23 pm

Asr

2:40 pm

Maghrib

5:01 pm

Isha

6:29 pm

Qiyam

1:51 am