DAILY PRAYER TIME


Date : August 17, 2018
Hijri : 25 Dhul Qadah
Sunrise : 6:37 am
PrayerTime

Fajr

5:04 am

Dhuhr

1:42 pm

Asr

5:36 pm

Maghrib

8:45 pm

Isha

10:20 pm

Qiyam

2:17 am