DAILY PRAYER TIME


Date : December 01, 2020
Hijri : 13 Rabi Al-Awwal
Sunrise : 8:00 am
PrayerTime

Fajr

6:32 am

Dhuhr

12:27 pm

Asr

2:33 pm

Maghrib

4:52 pm

Isha

6:22 pm

Qiyam

1:58 am