DAILY PRAYER TIME


Date : June 06, 2020
Hijri : 11 Ramadan
Sunrise : 5:45 am
PrayerTime

Fajr

3:44 am

Dhuhr

1:36 pm

Asr

5:48 pm

Maghrib

9:27 pm

Isha

11:28 pm

Qiyam

1:37 am