DAILY PRAYER TIME


Date : October 16, 2019
Hijri : 26 Muharram
Sunrise : 7:55 am
PrayerTime

Fajr

6:34 am

Dhuhr

1:24 pm

Asr

4:19 pm

Maghrib

6:51 pm

Isha

8:13 pm

Qiyam

2:39 am